Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
  • fr
  • en
  • nl

Interview met Professor Suren Erkman

In dat kader moet de rol worden genoemd van de vereniging Ecopal, die veel bedrijven samenbrengt en nu meer dan 15 jaar ervaring heeft in de industriële ecologie. Duinkerke moet nu proberen om deze expertise beter in het buitenland te exploiteren, waarbij ze benadrukt dat zij pionier is op dit gebied. In dat opzicht is het onderzoek van adviesbureau SOFIES in opdracht van de stedelijke gemeenschap van Duinkerke, in nauwe samenwerking met de Havenautoriteit van Duinkerke, een eerste stap naar een meer marketinggerichte aanpak. Deze aanpak is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de aantrekkelijkheid van de regio. Het onderzoek heeft tot doel om een beeld te schetsen van een samenhangende regio, waarin alle energieën samen worden gebracht, met name door de stromen tussen bedrijven duidelijk te benoemen (grondstoffen, producten, bijproducten en afval), alsook de mogelijkheden om deze op innovatieve wijze nuttig toe te passen. Door op deze wijze geïdentificeerd te worden als een kern van industriële ecologie, kan het gebied van Duinkerke nieuwe investeerders en nieuwe kennis aantrekken en zo speler blijven in de transformatie van zijn industriële structuur. Bijvoorbeeld met betrekking tot activiteiten met toegevoegde waarde in de bio-economie, of het hergebruik van CO2-uitstoot. Deze positionering als regio met veel samenhang lijkt des te strategischer voor de toekomst van Duinkerke. De mondiale context verandert immers snel, met toenemende beperkingen op het gebruik van fossiele brandstoffen en de golf van nieuwe digitale technologieën”.

Ces actualités peuvent également vous intéresser

Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

Getuigenissen