Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
  • fr
  • nl

ArcelorMittal wil meer bijproducten toepasten

De staalgroep ArcelorMittal startte een jaar geleden samen met andere producenten en verschillende universiteiten het onderzoeksprogramma ‘EPOS’. Het doel van dit programma is om synergie te bereiken tussen producenten in hetzelfde gebied, zodat meer bijproducten zullen worden gerecycled. Hiermee kunnen het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen. Daartoe is het nodig om nieuwe gezamenlijke middelen te creëren die zowel door bedrijven als door de overheid kunnen worden gebruikt. De Duinkerkse vestiging van ArcelorMittal is buitengewoon geïnteresseerd in dit onderzoek, omdat zij al een groot deel van haar bijproducten recyclet en voortdurend op zoek is naar nieuwe partners om nog meer te kunnen recyclen. Zo wint ArcelorMittal procesgassen terug uit de ijzer- en staalproductie in de ovens, maar ook bij andere producenten en bij de stoom- en gascentrale DK6, waardoor de vestiging in Duinkerke zelfvoorzienend kan zijn in elektriciteit. Tevens wordt de warmte uit de hoogovens toegepast in het warmtenet van de stedelijke agglomeratie van Duinkerke. De slak wordt gebruikt bij openbare werken en in de bouw, evenals de zwavel, die 99% zuiver is, en het teer, dat wordt toegepast bij de productie van elektroden.

Ces actualités peuvent également vous intéresser

Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

Getuigenissen