Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
  • FR
  • NL

EERSTE ENERGIEPLATFORM VAN EUROPA

Begin 2019 bracht de regering haar meerjarige energieprogramma naar buiten*. Dit programma zal de basis vormen voor de toekomst van de Franse energiesector in de komende 10 jaar. Met dit
programma gaat ons land een traject in waarmee het ons zou moeten lukken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Bovendien bepaalt het de koers voor alle bedrijven binnen de energiesector. Een koers waarmee deze bedrijven op complementaire wijze de Franse energiemix van de toekomst kunnen vormgeven. Het gaat om de mix tussen duurzame energie en fossiele energie. Dit doel kan echter niet worden bereikt zonder de ontwikkeling van intelligente netwerken, van energieproductie- en energieopslagcapaciteit, van lokale energieproductie en van nog schonere mobiliteit. Om te
voldoen aan de nieuwe behoeften op dit terrein, is natuurlijk een toename van technische vaardigheden vereist. Dit alles vraagt om de aanpassing van, of zelfs om nieuwe opleidingen.

Binnen deze context wordt van elke regio verwacht dat zij er alles aan doen om aan te sluiten bij deze nationale koers. Duinkerke is het eerste energieplatform van Europa en is bovendien bezig met een grote hervorming van zijn economie. De regio Duinkerke heeft duidelijk de wens uitgesproken een rol te willen spelen in deze transitie. Met de bouw van een LNG-terminal en een warmtekrachtcentrale met gecombineerde cyclus, heeft de regio al laten zien dat ze grote industriële en logistieke energieprojecten aankan. Inmiddels is Duinkerke bezig met de implementatie van een offshore windmolenpark langs de kust. Bovendien heeft de regio haar steun aan zeer innovatieve projecten gestand weten te doen. De “Power-to-Gas” demonstratie- installatie in Cappelle-la-Grande is hier een perfect voorbeeld van. Net als het industriële proefproject met betrekking tot tweede generatie biobrandstoffen (BioTfuel) in de voormalige Total-raffinaderij.

Kerncentrale, Gravelines. 

Ces actualités peuvent également vous intéresser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

Getuigenissen