Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
  • FR
  • EN
  • NL
  • Duits

METHANISERING EN LNG

Ze onderzoeken bijvoorbeeld een nieuw proces voor het zuiveren van biogas dat minder corrosief, maar ook goedkoper en efficiënter is dan de twee processen die momenteel in biologische of chemische vorm worden
toegepast. Een ander onderzoeksonderwerp: de UCEIV onderzoekt momenteel een nieuwe manier om biogas te ontwikkelen via de productie van een synthesegas door katalytische omvorming. Dit houdt in dat de CO2 die wordt geproduceerd tijdens de methanisering behouden blijft en met methaan omgezet wordt in waterstof. De waterstof kan dan uiteindelijk worden gebruikt om een synthesegas of zelfs een synthesebrandstof te produceren. Het universitair laboratorium wil na verloop van tijd een winstgevende en stabiele katalysator ontwikkelen. Een echte industriële uitdaging in het vooruitzicht. Het onderzoek wordt gefinancierd door ADEME, het EFRO en drie grote industriële producenten van biomassa. De UCEIV-onderzoekers werken ook aan chemische methanisering, een proces dat bestaat uit het produceren van methaan uit CO2 en groene waterstof (oftewel duurzame energiebronnen). Het werk van het laboratorium is van groot belang voor de regio Duinkerke, die juist veel CO2 uitstoot terwijl zij tegelijkertijd een industrieel project voor de productie van groene waterstof uitvoert.

www.uceiv.univ-littoral.fr

Ces actualités peuvent également vous intéresser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

Getuigenissen