Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
  • NL

Evenement: Franse belastingen en wetgeving uitgelegd aan Belgische investeerders.

De onbekendheid met de Franse wetgeving en belasting, twee obstakels die moeten worden weggenomen om Belgische ondernemers naar Duinkerke te lokken

Nét voor de lockdown in Frankrijk, op 12 maart jl., organiseerde Dunkerque Promotion een dag om de regio Duinkerke en de haven te promoten bij Belgische investeerders. Deze investeerders zijn al goed vertegenwoordigd in de omgeving van Duinkerke; zij zijn de eerste buitenlanders die hun bedrijven hier kwamen vestigen.

Belgische investeerders zijn erg belangrijk voor ons.  Allereerst omdat we, naast de geografische nabijheid van België, cultureel veel met elkaar gemeen hebben. We zijn allemaal Vlamingen, aan beide kanten van de grens. We begrijpen elkaar dan ook erg goed. Er wordt door ondernemers uit Belgisch Vlaanderen veel geïnvesteerd en daarom is deze markt ook voor ons interessant”, licht directeur Patrick Petit van Dunkerque Promotion toe. «We weten dat er in het Vlaamse bedrijfsleven veel via netwerken tot stand komt. Daarnaast hebben we gemerkt dat sommige investeerders nog steeds aarzelen om naar ons toe te komen omdat ze de Franse wetgeving niet kennen. Daarom zijn dagen als deze zo belangrijk. Voor deze bijeenkomsten nodigen we Belgische investeerders uit om collega-investeerders te komen ontmoeten die al heel lang in de regio Duinkerke gevestigd zijn“.

Op de promotiedag van afgelopen 12 maart kwam een veertigtal deelnemers samen. Het accountantskantoor KPMG, waarvan één van de afdelingen gespecialiseerd is in Frans-Belgische economische betrekkingen, lichtte de belangrijkste verschillen tussen de Belgische en Franse wetgeving toe, met name op het gebied van het fiscaal recht en handelsrecht.

De Belgische bedrijven Clarebout Potatoes en Mahieu Construct die zich momenteel in de regio Duinkerke aan het vestigen zijn, waren ook vertegenwoordigd. Net als Piet Brysse, die vertelde over zijn ervaringen als investeerder in een braakliggend industrieterrein van 15 hectare in Bourbourg. Hier is hij bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein, een recreatiegebied en de bouw van een woonwijk. Een groot en gedurfd project van 25 miljoen euro. “Ik durfde hier te investeren omdat ik er een zeer dynamische en gastvrije agglomeratie heb leren kennen. Een omgeving met uitstekende weg, spoor- en zeeverbindingen, voldoende arbeidskrachten, betaalbare grond en een aantrekkelijke lokale markt”, zo hield hij zijn landgenoten voor. Hij voegde eraan toe geen spijt te hebben van zijn keuze en moedigde de Belgische investeerders aan om, net als hij, vertrouwen te hebben in de Duinkerkse regio.

Vertegenwoordigers van de haven van Duinkerke, een onmiskenbare troef voor de regio, kwamen ook hun infrastructuren promoten. Ze wezen op de sterke groei van de containeractiviteit (+54% sinds 2013) en op de uitbreidingsprojecten. Ook vergaten ze niet de arbeidsrust te benadrukken. In de haven van Duinkerke is bijvoorbeeld al “meer dan 25 niet gestaakt” en de regio “is dag en nacht gemakkelijk en snel bereikbaar”.

De promotiedag werd afgesloten met een bezoek aan de haven van Duinkerke en aan Conhexa, een Belgisch logistiek bedrijf dat al 25 jaar actief is in de directe omgeving van de Kanaal- en containerterminals.

CONTACT:

F.MANCEAU@DUNKERQUEPROMOTION.ORG

DKPROMOTION@DUNKERQUEPROMOTION.ORG

Ces actualités peuvent également vous intéresser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

Getuigenissen