Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
 • NL

Collectieve CO2 en Euraenergie: ons territorium, land van industrie, wijst de weg

Toen de eerste nationale C02-bijeenkomsten in juli 2019 in Duinkerke werden georganiseerd, twijfelde het CO2-collectief van Duinkerke niet aan deze quota.  Integendeel zelfs. Fabrikanten wilden de overgang versnellen en riepen op om een deel van het door de staat ingezamelde geld in de Duinkerkse regio te injecteren om de levering van CO2-arme energie te ondersteunen en te helpen bij investeringen in innovatieve CO2-arme processen. Het CO2-collectief, dat bestaat uit meerdere fabrikanten [1] en instellingen [2], heeft tijdens het evenement van 2019 een manifest ondertekend met de titel “Op weg naar CO2-neutraliteit: een industriële en territoriale overeenkomst”. Dit ongekende initiatief rond CO2-neutraliteit en de toekomst van onze veerkrachtige lokale industrie, maakte indruk en werd geprezen door de CEO van Ademe en de Rev3 Commissie.

Sindsdien heeft het CO2-collectief aan Euraénergie opdracht gegeven om twee studies uit te voeren naar projecten om de CO2-uitstoot te verminderen. De verwachte resultaten stonden centraal in de tweede Europese CO2-bijeenkomsten die op 8 oktober 2020 in Duinkerke plaatsvonden. Dit evenement bood de gelegenheid om relaties op te bouwen met andere Europese industriegebieden, om hun verschillende ervaringen met gemeenschappelijke CO2-problemen in perspectief te plaatsen en om mogelijke Europese financiering te verwerven die innovaties op dit gebied mogelijk maakt.

*ArcelorMittal, Alvance Aluminium Dunkerque, Comilog Dunkerque, Ferroglobe Manganèse France, Suez France Eau du Dunkerquois, Ch. Daudruy Vancauwenberghe, Engie Thermique DK6 France, Groupe CB, TRB, Carrières du Boulonnais, Total, SDGM, Eqiom Groupe CRH

**Kamer van Koophandel Littoral Hauts-de-France, Agglomeratie Duinkerke, werkgeversorganisatie Medef Côte d’Opale

EURAENERGIE VOERT TWEE STUDIES VOOR HET CO2-COLLECTIEF UIT DUINKERKE

In de eerste studie deed Euraénergie een beroep op de ervaring van het regionale expertisecentrum Pôlénergie, die de krachten heeft gebundeld met de adviesbureaus Greenflex en Ferest Energies. Deze studie beoogt een relevant technisch-economisch model te definiëren om een ​​warmtesnelweg in het industriële havengebied te realiseren. Het idee is om een ​​gemeenschappelijk hulpmiddel op te zetten waarmee processen die zogenaamde fatale warmte vrijgeven te kunnen afvangen, transporteren en opnieuw in te zetten voor processen die er gebruik van kunnen maken. Dit voorbeeld van een circulaire economie zal het mogelijk maken om CO2-houdende fossiele brandstoffen te vervangen en de nadruk te leggen op de CO2-reductie van bestaande processen in de regio. Dit model kan ook worden voorgesteld voor toekomstige industriële projecten, die dan vanaf het begin hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen.

De tweede studie, uitgevoerd door Euraenergy, samen met de studiebureaus Enea Consulting en Ferest Energies, ontwikkelt een territoriale routekaart voor de komende twintig jaar voor de terugwinning van CO2. Deze routekaart maakt het mogelijk om CO2-vervanging en reductiebenaderingen stroomopwaarts van processen na te streven en de nadruk te leggen op de implementatie van processen voor het afvangen, zuiveren, transporteren, opslaan en terugwinnen van CO2.

De hoeveelheden CO2 die elk jaar lokaal worden uitgestoten, hebben ertoe geleid dat de regio Duinkerke – al decennialang – stappen heeft gezet op het gebied van industriële ecologie en een CO2-arme aanpak van productieprocessen. Dat is de reden waarom, gezien de eerste bevindingen in de tweede studie, het Duinkerke een goede keuze lijkt om het voortouw te nemen in CO2-arme productieprocessen waarbij CO2 massaal als hulpbron wordt gebruikt. In navolging van de eerste aangehaalde studie, overweegt het gebied een CO2-snelweg een warmtesnelweg maar ook een waterstofsnelweg. Dit maakt het mogelijk om groene chemieprojecten op te zetten die zouden kunnen profiteren van duurzame en teruggewonnen bronnen.

Hoe kunnen we CO2 terugwinnen?

Hoewel projecten voor emissiereductie en CO2-afvang en -opslag (CCS) [1] nu vaker worden genoemd, zijn de mogelijkheden voor de terugwinning (CCUS) [2] van dit gas gebaseerd op drie hoofdprincipes: gebruik zonder transformatie, chemische transformatie en biologische transformatie. Door de moleculen die de koolstofdioxide vormen, open te breken en terug te winnen, biedt chemische transformatie een breed scala aan mogelijkheden voor terugwinning.

Om een keuze te maken tussen de ene CO2-terugwinmethode en de andere, zullen fabrikanten rekening moeten houden met tal van variabelen: de stabiliteit van de beschikbare hulpbron, de kosten van de beoogde technieken, de mate van zuiverheid van de CO2 die nodig is voor het proces, de verhouding van de “hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten per hoeveelheid teruggewonnen CO2” (lager dan 1 zou interessant kunnen zijn vanuit milieuoogpunt), de markten/afzetmogelijkheden voor de eindproducten, de lokale politieke context, de verwachte kosten in verband met regulerende belastingen maar ook andere, secundaire criteria die verband houden met het gekozen transformatieproces (oppervlakte- en waterbeschikbaarheid, grote hoeveelheid energie enz.)

Voor meer informatie download het magazine of neem contact met ons op via onderstaand formulier


  Neem contact met mij op over :


  Ces actualités peuvent également vous intéresser

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

  Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

  Getuigenissen
  Contact