Krijg meteen antwoord
+ 33(0)3 28 22 64 40
21 bedrijfsterreinen met ruimte voor uw project
6000 bedrijven, waarvan 46% in de industrie

Snel een voorstel op maat

Na een analyse van wat u nodig hebt, bewaakt een business manager persoonlijk uw vestigingsproject en begeleidt hij u bij al uw investeringen. Ons doel: een optimaal businessplan voor u!

  • VESTIGINGSOPLOSSINGEN (onroerend goed, grond, overname): Aan de hand van uw programma van eisen leggen wij u de meest geschikte oplossingen voor. Wij regelen een bezoek aan potentiële locaties, die we in overleg hebben geselecteerd.
  • ADVIES EN ALGEMENE INFORMATIE: Van algemene informatie over de regio of het gebied, tot kosten en beschikbaarheid van personeel of nutsvoorzieningen: wij doen er alles aan om uw vragen te beantwoorden.
  • FINANCIERING (overheidssteun en aanvullende oplossingen): Wij brengen in kaart welke steun eventueel beschikbaar is en leggen u aanvullende financieringsoplossingen voor, die zijn afgestemd op wat ú nodig hebt.
  • CONTACT MET OVERHEDEN: Wij organiseren de contacten met lokale, regionale en landelijke overheden, zodat administratieve zaken optimaal kunnen worden geregeld. Daarbij is uw beoogde startdatum leidend.
  • LOKALE ZAKELIJKE NETWERKEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN: Wij bevorderen uw “inburgering” in het plaatselijke bedrijfsleven en helpen u om ondernemingen uit de buurt te ontmoeten. Daarvoor introduceren wij u in de zakelijke netwerken in Duinkerke en de regio.
  • ONDERSTEUNING BIJ WERVING EN SCHOLING: Ook als het gaat om organisatie of financiering begeleiden wij u bij de uitvoering van uw plan. Daarbij worden wij ondersteund door onze gespecialiseerde partners.
  • VERVOLGTRAJECTEN: Elk project is dynamisch, en dus houden we contact met u tijdens de verdere ontwikkeling van uw onderneming.
  • COMMUNICATIE OVER UW VESTIGING: Desgewenst ondersteunen wij u in de communicatie over uw vestiging en uw investering.

Neem contact op met ons!

ONZE REFERENTIES SUCCESVERHALEN
2232 ondernemingen begeleid sinds 1992, waarvan zich 405 gevestigd hebben
87 % van de begeleide ondernemingen geeft aan dat onze ondersteuning doorslaggevend is geweest voor zijn ontwikkeling

Ons team bestaat uit experts op het gebied van bedrijfsontwikkeling en heeft al meer dan 2232 ondernemingen ondersteund. Daarvan hebben meer dan 400 voor Duinkerken gekozen om er hun activiteiten verder te ontwikkelen en in te spelen op de vraag van hun klanten. Lees welke MKB-bedrijven of dochters van multinationals dat zijn en hoe Dunkerque Promotion erin geslaagd is hun zakelijke activiteiten te stimuleren.

Ontdek hun ervaringen

Langetermijnvisie

Uit onze nauwe samenwerking met ondernemingen is een aantal langdurige samenwerkingsverbanden voortgekomen. Neem contact met ons op en laat u uitleggen hoe onze organisatie de uitvoering van hun projecten heeft kunnen vereenvoudigen en versnellen en het in de regio aanwezige talent hun groei heeft bevorderd.

Ons team

Leven in Duinkerke

Leven in Duinkerke, dat is genieten van de voorzieningen en diensten van een grote agglomeratie, en tegelijkertijd wonen in een omgeving met al het goede van zowel de kust als het groene achterland. Het betekent ook in contact komen met de inwoners, die bekendstaan om hun gastvrijheid, authenticiteit en voorliefde voor een goed feest. Golf, jachthavens, jazzclub, een centrum voor hedendaagse kunst, beschermde natuurgebieden, sportevenementen enz. maken van Duinkerke een stad waar het prettig leven is. Wie kiest voor Duinkerke, kiest ook voor de voordelen van een grensstreek en alle mogelijkheden voor een weekendje Londen, Brussel of Brugge of een middagje shoppen in de Eurometropool Lille.

Nieuwsbrief van Dunkerque Promotion

Verhalen afgewisseld met concrete tips. Sluit u aan bij het netwerk met de beste en meest creatieve ondernemers en ontvang per e-mail hun laatste nieuws.

Getuigenissen